หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา

โรงเรียนผดุงนารี ยินดีต้อนรับ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในการบรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชา

ณ หอประชุม โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม 

โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การตอนรับ

 

 

  อัลบั้มเพิ่มเติม