๑๖ มิถุนายน ผดุงนารีร่วมใจ น้อมมาลัย บูชาครู

ท่านผู้อำนวยการ ดร.มีศิลป์ ชินภักดี

ประธานเปิดงาน ผดุงนารี ร่วมใจ น้อมมาลัย บูชาครู

ในวันที่ 16 มิถุยายน 2560

โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น 

 

ภาพเพิ่มเติม : ภาพกิจกรรมทั้งหมด