ประมวลภาพการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนผดุงนารีได้จัดกิจกรรมไหว้ครู

ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในการประดิษฐ์พานไหว้ครูในช่วงบ่าย

ซึ่งเป็นการประมวลภาพภาพ ในการประดิษฐ์และการประกวดพานไหว้ครู

ณ ห้องประชุม อาคาร 5

ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี