ํกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนผดุงนารี

ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม