ยินดีต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ

 

โรงเรียนผดุงนารีมีความยินดีต้อนรับ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงนารี และ บรรยายพิเศษ
แก่ นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี


ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00น
ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม