ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายในพระราชพิธ๊ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช