ํกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนผดุงนารี

ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

 

ยินดีต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ

 

โรงเรียนผดุงนารีมีความยินดีต้อนรับ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนผดุงนารี และ บรรยายพิเศษ
แก่ นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี


ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00น
ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายในพระราชพิธ๊ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช